Tramitació de cèdules d'habitabilitat i certificats energètics

Es realitzan tots els tràmits per l'obtenció de la cèdula d'habitatge i certificat energètic.

 

CERTIFICATS D'EFICIENCIA ENERGÈTICA        160 euros + IVA

CEDULAS DE HABITABILITAT                           160 euros + IVA