COL.LOCACIÓ DE PEDRA NATURAL DECORATIVA INTERIOR I EXTERIOR

Preu: 148€/m2

Col.locació de pedra natural amb keraflex extra S1

Pedra natural decorativa per menjadors, capçals de llit, sòcols de passadís, etc.

Adient per decoració del sector d´hosteleria