SOSTRES D'ALUMINI PER BANYS I CUINES

75 euros / m2

Sostres d'alumini per banys i cuines.

Panells de 20cm

Color a escollir

Col·locació inclòsa

75€/m2